Raudanmaan kyläosuuskunnan monipalvelukeskuksen tilojen ja tapahtumien varaus- ja peruutusehdot

Monipalvelukeskuksen osoite: Ponsantie 1269, 36200 Kangasala

1. Varauksen vahvistus, sisältö ja laskutus

Varaus tulee sitovasti voimaan, kun asiakas vahvistaa ja maksaa varauksen Asiossa tai saa Raudanmaan kyläosuuskunnalta varausvahvistuksen sähköpostitse erikseen laskutettavasta varauksesta. Laskutuksesta on oltava erillinen sopimus. Raudanmaan kyläosuuskunta voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, Raudanmaan kyläosuuskunnalla on oikeus perua varaus.

Tilavaraukseen sisältyy tilausvahvistuksessa mainitun tilan ja kalusteiden käyttöoikeus, yleisvalaistus, lämmitys, normaali sähkönkulutus, yleissiivous, sähköinen kulkutunniste sekä tilausvahvistuksessa mainitut kokouslaitteet.

Ellei toisin ole sovittu, tila luovutetaan asiakkaan käyttöön muusta varaustilanteesta riippuen aikaisintaan 15 minuuttia ennen varauksen alkamista.

2. Tilaajan vastuu

Tilaajan tulee nimetä tilaisuudelleen vastuuhenkilö.

Tilaaja on vastuussa varaamistaan tiloista, laitteista ja kalusteista varauksen ajan. Tilaaja on velvollinen suojelemaan tiloja, kalusteita ja laitteita likaantumiselta ja vahingoilta sekä sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeita käyttöä koskevissa asioissa.

Tilaaja on korvausvelvollinen kaikista kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneista vahingoista, joita laitteet, tilaajan henkilöstö, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat. Tilaisuudesta aiheutuvat tavallisesta poikkeavat siivouksen kustannukset peritään tilaajalta.

Tilaaja vastaa kokouspaikalle tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Raudanmaan kyläosuuskunnan hyväksyntää.

Tilaaja vastaa siitä, ettei hän päästä asiaankuulumattomia henkilöitä tiloihin.

Tilaaja vastaa varauksen päätyttyä tilan siistimisestä (roskat viedään jätepisteelle Ekokeolle, pintojen pyyhintä), lukitsemisesta, valojen ja tekniikan sammuttamisesta.

Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia varaamiinsa tiloihin sopimatta tästä erikseen Raudanmaan kyläosuuskunnan edustajan kanssa.

RAUDANMAAN KYLÄOSUUSKUNTA
TILAVARAUSEHDOT
Raudanmaan Kyläosuuskunta
tilavaraukset.raudanmaa@gmail.com